Spoznajte predavatelje

Aleksander Šinigoj

Direktor, PALSIT d.o.o.

Predavanje:
Uvodni pozdrav

Petek, 17.11.2023
08:50 - 09:00
O predavanju
 

Aleš Horvat

CISO, Luka Koper d.d.

Predavanje:
Sklop 3: Etični hekerji

Petek, 17.11.2023
11:30 - 12:15
O predavanju
 

Andrej Erzetič

Svetovalec župana za digitalno preobrazbo, Mestna občina Koper

Predavanje:
Sklop 5: Novosti zakonodaje in regulative s področja informacijske varnosti

Petek, 17.11.2023
14:15 - 15:00
O predavanju
 

Andrej Rakar

CISO, Petrol d.d.

Predavanje:
Sklop 5: Novosti zakonodaje in regulative s področja informacijske varnosti

Petek, 17.11.2023
14:15 - 15:00
O predavanju
 Anže Zaletel

Pooblaščenec za informacijsko varnost, Iskraemeco d.d.

Predavanje:
Sklop 5: Novosti zakonodaje in regulative s področja informacijske varnosti

Petek, 17.11.2023
14:15 - 15:00
O predavanju
 

Boris Horvat

CIO, SIJ d.d.

Predavanje:
Sklop 1: Upravljanje s kibernetskimi tveganji

Petek, 17.11.2023
09:15 - 10:00
O predavanju
 

Boštjan Ključevšek

CIO, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Predavanje:
Sklop 4: Security operational center (SOC)

Petek, 17.11.2023
13:15 - 14:00
O predavanju
 

Boštjan Senica

Vodja informacijske varnosti, Novartis d.o.o.

Predavanje:
Sklop 2: Odkrivanje in ravnanje v primeru kibernetskih incidentov

Petek, 17.11.2023
10:15 - 11:00
O predavanju
 

Božidar Dajčman

Direktor varnosti, Nova KBM d.d.

Predavanje:
Sklop 1: Upravljanje s kibernetskimi tveganji

Petek, 17.11.2023
09:15 - 10:00
O predavanju
 

Damijan Marinšek

Vodja sektorja, SOC - Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Predavanje:
Sklop 4: Security operational center (SOC)

Petek, 17.11.2023
13:15 - 14:00
O predavanju
 

Daniel Erbežnik

CISO, Spar Slovenija d.o.o.

Predavanje:
Sklop 1: Upravljanje s kibernetskimi tveganji

Petek, 17.11.2023
09:15 - 10:00
O predavanju
 

Davor Filipović

Vodja ekipe za odziv na kibernetske incidente, KONTRON d.o.o.

Predavanje:
Uvod v okroglo mizo 2: Strategija odziva na kibernetske incidente povezane z APT akterji

 

Sklop 2: Odkrivanje in ravnanje v primeru kibernetskih incidentov

 

Petek, 17.11.2023
10:00 - 10:15
O predavanju
 
Petek, 17.11.2023
10:15 - 11:00
O predavanju
 

Edmond Pajk

CIO, ZPIZ

Predavanje:

Grega Merela

CIO, DARS d.d.

Predavanje:
Sklop 2: Odkrivanje in ravnanje v primeru kibernetskih incidentov

Petek, 17.11.2023
10:15 - 11:00
O predavanju
 

Igor Jarc

Direktor oddelka za informacijsko varnost, SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d.

Predavanje:
Sklop 4: Security operational center (SOC)

Petek, 17.11.2023
13:15 - 14:00
O predavanju
 

Izidor Golob

CIO, Univerza v Mariboru

Predavanje:
Sklop 1: Upravljanje s kibernetskimi tveganji

Petek, 17.11.2023
09:15 - 10:00
O predavanju
 

Janez Anžič

Direktor operativno storitvenega centra, TELEKOM SLOVENIJE d.d.

Predavanje:

Janko Kersnik

Vodja tehnološkega področja za kibernetsko varnost, SMART COM d.o.o.

Predavanje:
Uvod v okroglo mizo 1: Ali lahko že govorimo o prediktivni kibernetski varnosti?

 

Sklop 1: Upravljanje s kibernetskimi tveganji

 

Petek, 17.11.2023
09:00 - 09:15
O predavanju
 
Petek, 17.11.2023
09:15 - 10:00
O predavanju
 

Jernej Gostečnik

Vodja službe za organizacijo in informatiko, Thermana d.d.

Predavanje:
Sklop 1: Upravljanje s kibernetskimi tveganji

Petek, 17.11.2023
09:15 - 10:00
O predavanju
 

Matej Bregar

CIO, BTC d.d.

Predavanje:
Sklop 3: Etični hekerji

Petek, 17.11.2023
11:30 - 12:15
O predavanju
 

Mateja Sajovic

CIO, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Predavanje:
Sklop 5: Novosti zakonodaje in regulative s področja informacijske varnosti

Petek, 17.11.2023
14:15 - 15:00
O predavanju
 

Metod Platiše

Vodja centra kibernetske varnosti, TELEKOM SLOVENIJE d.d.

Predavanje:
Uvod v okroglo mizo 4: Navigacija skozi nevihte - Kibernetska varnost in odpornost v sodobnem svetu

 

Sklop 4: Security operational center (SOC)

 

Petek, 17.11.2023
13:00 - 13:15
O predavanju
 
Petek, 17.11.2023
13:15 - 14:00
O predavanju
 

Miha Mržek

CISO, PHV d.d.

Predavanje:
Sklop 1: Upravljanje s kibernetskimi tveganji

Petek, 17.11.2023
09:15 - 10:00
O predavanju
 

Miha Vertin

Direktor notranje IT revizije, Nova KBM d.d.

Predavanje:
Sklop 4: Security operational center (SOC)

Petek, 17.11.2023
13:15 - 14:00
O predavanju
 

Miloš Krunić

CISO, NLB Lease&Go Slovenia, Serbia & North Macedonia

Predavanje:
Sklop 2: Odkrivanje in ravnanje v primeru kibernetskih incidentov

Petek, 17.11.2023
10:15 - 11:00
O predavanju
 

Mitja Učakar

Predavanje:

Muhamed Turkanović

Vodja slovenskega Evropskega digitalnega stičišča, DIGI-SI

Predavanje:
Sklop 3: Etični hekerji

Petek, 17.11.2023
11:30 - 12:15
O predavanju
 

Pavel Škerlj

CIO, Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Predavanje:
Sklop 2: Odkrivanje in ravnanje v primeru kibernetskih incidentov

Petek, 17.11.2023
10:15 - 11:00
O predavanju
 

Rastko Zornada

CIO, Sibo Group d.o.o.

Predavanje:
Sklop 4: Security operational center (SOC)

Petek, 17.11.2023
13:15 - 14:00
O predavanju
 

Robert Leskovar

CIO, Seyfor d.o.o.

Predavanje:
Sklop 3: Etični hekerji

Petek, 17.11.2023
11:30 - 12:15
O predavanju
 

Rok Goli

CIO, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z.

Predavanje:
Sklop 2: Odkrivanje in ravnanje v primeru kibernetskih incidentov

Petek, 17.11.2023
10:15 - 11:00
O predavanju
 

Rok Šketa

CIO, KDD d.o.o.

Predavanje:
Sklop 5: Novosti zakonodaje in regulative s področja informacijske varnosti

Petek, 17.11.2023
14:15 - 15:00
O predavanju
 

Saša Javorič

Vodilna presojevalka SUIV, SIQ Ljubljana

Predavanje:
Uvod v okroglo mizo 5: Kako nam lahko sistemi upravljanja in standardi s področja informacijske varnosti pomagajo pri zagotavljanju skladnosti z zakonodajo in regulativo?

 

Sklop 5: Novosti zakonodaje in regulative s področja informacijske varnosti

 

Petek, 17.11.2023
14:00 - 14:15
O predavanju
 
Petek, 17.11.2023
14:15 - 15:00
O predavanju
 

Tomaž Pihlar

CIO, Akrapovič d.d.

Predavanje:
Sklop 3: Etični hekerji

Petek, 17.11.2023
11:30 - 12:15
O predavanju
 

Vladimir Ban

Etični heker, A1 SLOVENIJA d.d.

Predavanje:
Uvod v okroglo mizo 3: Evolucija storitev Penetracijskih testov in izziv ohranjanja pozitivnih učinkov tovrstnih testov pri naročnikih

 

Sklop 3: Etični hekerji

 

Petek, 17.11.2023
11:15 - 11:30
O predavanju
 
Petek, 17.11.2023
11:30 - 12:15
O predavanju
 
15.11.2024
On-line

Dogodek je BREZPLAČEN za vse IT managerje, varnostne inženirje, sistemske administratorje, ki prihajajo iz podjetij, ki imajo vsaj 3 ali več oseb zaposlenih v informatiki in več kot 10 skupno zaposlenih v podjetju in hkrati niso ponudniki IKT storitev, torej, ki ne ponujajo storitev CIO ali varnostnim inženirjem ali DPO ali komurkoli v tem IKT svetu. V kolikor želite preveriti ali je dogodek za vas brezplačen, prosim pišite na [email protected].

Dogodek je BREZPLAČEN za vse IT managerje, varnostne inženirje, sistemske administratorje, ki prihajajo iz podjetij, ki imajo vsaj 3 ali več oseb zaposlenih v informatiki in več kot 10 skupno zaposlenih v podjetju in hkrati niso ponudniki IKT storitev, torej, ki ne ponujajo storitev CIO ali varnostnim inženirjem ali DPO ali komurkoli v tem IKT svetu.
V kolikor želite preveriti ali je dogodek za vas brezplačen, prosim pišite na [email protected].

Zlati sponzorji

Medijski sponzorji

Obveščamo vas, da so bili naši pogoji poslovanja posodobljeni.
Sprememba se nanaša na člen »Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja«. Zaradi nepredvidenih dogodkov, kot je tudi trenutna epidemija koronavirusa, si pridržujemo pravico, da posamezna izobraževanja odpovemo ali spremenimo termin oz. način izvedbe (online izvedba).

Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi posameznega izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja ali spremembe terminov oz. načina izvedbe (namesto osebne izvedbe dogodka, izvedba dogodka preko spleta ali na drug način, pri čemer se ključna vsebina in obseg dogodka ne spreminjata oziroma se prilagodita glede na spremembo, npr. zamenjava predavatelja, prilagoditev urnika ipd., vendar se ohrani enakovredna kakovost izvedenega dogodka). Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom izobraževanja oz. takoj, ko prejme novico o morebitnih izrednih dogodkih, ki so razlog za spremembo/odpoved. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja, organizator, morebitno že vplačano kotizacijo, brezobrestno povrne v roku štirinajstih dni od obvestila o odpovedi ali pa omogoči stranki, da kotizacijo porabi za druge izdelke ali storitve. V primeru spremembe načina izvedbe ostanejo plačila v veljavi, v primeru spremembe termina pa ima udeleženec možnost odpovedati udeležbo iz utemeljenih razlogov po določbi Odpoved s strani udeleženca ali pa se odjaviti na način v rokih, ki jih predvideva določba Odjava udeleženca. 

Celotni pogoji poslovanja so dostopni tukaj: https://poslovanje.pogoji.si/tos/29xyi0o

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete in nastavitve tukaj.